Proto- er en forstavelse som i sammensetninger betyr først eller opprinnelig.