-escens, endelse som betegner begynnelsen av en handling.