-trop, endestavelse som angir at noe er rettet mot, knyttet til eller innvirker på.