Stat-, som står stille, som har med stillstand å gjøre, som er uforanderlig; som har med en bestemt tilstand å gjøre.