-abel, etterstavelse i adjektiver: som noe kan gjøres ved, som noe er i stand til. Eks. transportabel, 'som kan transporteres'.