Re-, i sammensetninger: igjen-, om-, på ny, tilbake.