-gram, som er skrevet eller nedtegnet; f.eks. fonogram, lydopptak ('nedtegnelse av lyd'). Jfr. -graf og -grafi.