Soma, legeme; soma og psyke, legeme og sjel. Jf. somatisk, psykosomatisk.