Atmo- er en forstavelse som betyr 'damp-' eller 'luft-', som i atmosfære.