Mini-, liten; små-; ofte om liten variant av noe (-konferanse, -stat).