Leuk-, i sammensetninger: hvit, hvitaktig. Foran konsonanter: leuko-. Se også levk-.