-ator, etterstavelse, betegner den eller det som utfører en handling, f.eks. administrator, en som administrerer.