Apo- er en forstavelse (et prefiks) som betyr fra-, bort- eller av-.