-ianer, endelse som viser personlig tilknytning til det som ordet uttrykker, f.eks. grundtvigianer, læstadianer, vegetarianer; ofte om innbygger av land eller landsdel hvis navn ender på -ia: bolivianer, colombianer, nigerianer, men også brasilianer (el. brasiler), haitianer. På nynorsk har mange av disse valgfritt -ian eller -ianar: bolivian(ar).