Varia-, som er forskjellig, blandet, som avviker, som forandrer seg.