Glotto-, -glotto, som har med tunge eller språk å gjøre.