Mela-, som første ledd i sammensetninger av gresk opprinnelse: svart.