-isme, egenskap, tilbøyelighet; lære. Betegner ofte en retning eller doktrine innen f.eks. filosofi, kunst eller politikk, og brukes i denne sammenhengen ofte som eget ord, «en isme».