Pter-, som har med vinge(r) å gjøre; som har et visst antall el. en bestemt type vinger.