-isse, endelse som betegner hunkjønn, for eksempel diakonisse, kvinnelig diakon.