-isse er en endelse som betegner hunkjønn. For eksempel er diakonisse en kvinnelig diakon.