-tør, endelse som betegner personen som utfører det tilsvarende verbet, eks. ekspeditør, den som ekspederer, instruktør, den som instruerer.