Tekno-, som gjelder ferdighet, praktisk dyktighet; som gjelder teknikk.