Chrys-, som sammensetningsledd: gull-; se også khrys-, khryso-, krys- og kryso-.