-grafi, som er skrevet eller tegnet. Jfr. -gram og -graf.