-ent, endelse for presens partisipp som betegner den som gjør det som uttrykkes i verbet; svarer til norsk -ende, f.eks. student, en som studerer.