-fag, -spiser, -eter, eksempelvis makrofager, bakteriofager og sarkofag.