Demi- er en forstavelse som betyr 'halv-', for eksempel i demi-glace.