E-, forkortelse for elektronisk, brukt for å avgrense mellom elektroniske og ikke-elektroniske utgaver av kjente fenomener, for eksempel e-post og e-bok.