Eury-, betegner at det gis flere muligheter; bred-; vid-. Motsatt: steno-.