Kardio-, som har med hjertet å gjøre; også: som har med mavemunnen å gjøre.