-esse, -het, beskaffenhet, måte; også endelse som angir hunkjønn, som i baronesse.