-nom, endelse for adjektiver el. substantiver avledet av tilsvarende ord på -nomi; eks. astronom, person som driver med astronomi, autonom, som har el. er preget av autonomi. Også: apparat som gir normen for noe, eks. metronom, apparat som angir tempo.