Disko-, forstavelse som brukes i betydningen plate-, skive-.