-ant, etterstavelse, betegner den som gjør det som er uttrykt i verbet, f.eks. representant, en som representerer.