Sino-, som gjelder Kina, kinesisk, f.eks. sinologi.