Infra-, nedenfor, under (sted eller grad). Ofte brukt forstavelse i vitenskapelig terminologi, gjerne i betydningen under grensen for noe.