Miso-, som hater, som er fiende av, f.eks. misogyn, kvinnehater.