Brachi-, arm-, alminnelig i sammensetninger, f.eks. brachialgi, armsmerter.