Idio- er en forstavelse som brukes om noe som skyldes en selv eller er personlig, (sær)egen, forskjellig eller atskilt. Det kan også være noe som er laget av en selv, for eksempel idiofon og idioblast.