Idio-, som skyldes en selv, personlig; (sær)egen; som er laget av en selv; forskjellig, atskilt.