-nesia, i sammensetninger: -øy(er), som vedrører øyer.