-vert, -vendt, -rettet; som er vekslet el. byttet om. Eks. ekstrovert, utadvendt.