-ør, endelse som betegner den som utfører en handling eller et arbeid, f.eks. arrangør, den som arrangerer noe.