-ment, endelse som brukes for å danne substantiv av verb, ofte substantiv som angir den handlingen som verbet uttrykker, f.eks. arrangement, eller et middel til å utføre handlingen, f.eks. instrument.