Feno-, som har med fremtoning (observerbare egenskaper) å gjøre.