-skopi, som siste ledd i sammensetninger betegner bruk av spesielle instrumenter til undersøkelse og observasjon, f.eks. mikroskopi.