-mer, mer-, mero-, med en viss art eller et visst antall bestanddeler.