Ana-, oppover-, bortover-, på-; gjen-, igjen, fordelt, for hver, tilbake (ofte motsatt kata); f.eks. analyse, anatomi, anabaptist.