Seismo-, som har med rystelse eller jordskjelv å gjøre.