-sof, danner personbetegnelser til ord på -sofi; eks. filosof, teosof.