Kir-, hånd-; blir også skrevet cheir- eller chir-.